Rada Rodziców
Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Przegini
w roku szkolnym 2016/2017

1. Katarzyna Jastrzębska – przewodnicząca

2. Sylwia Kumur – zastępca

3. Renata Kućmierz – skarbnik

 

Rada Rodziców przy Publicznym Gimnazjum w Przegini informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 na zebraniu wraz z przewodniczącymi klas została ustalona składka na Radę Rodziców w kwocie 40 zł.  Zwracamy się z prośbą jak w roku wcześniejszym o liczne wpłaty.

Pieniądze można wpłacać do przedstawicieli Rady Rodziców, wychowawców, w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy:

Rady Rodziców Gimnazjum: 59 85890006 0150 0450 0420 0001

Serdecznie z góry dziękujemy.

 

 

Przeginia 29 września 2016r.

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie Rady Rodziców za rok szkolny 2015/2016

Rada Rodziców przy Publicznym Gimnazjum w Przegini pragnie serdecznie podziękować wszystkim rodzicom naszych pociech za pomoc i wsparcie w zeszłym roku szkolnym 2015/2016 a w szczególności za wpłaty ustalonej kwoty na Radę Rodziców.

1) Bilans na początek roku szkolnego (przekazane przez poprzednią Radę) 4 705,05 zł (1600 zł przekazano gotówką + 3105,05 zł saldo na rachunku bankowym)
 
2) wpływy w roku 2015/2016:
– darowizna z agencji ubezp.  – 1 147 zł
– wpływy z tyt. składek na komitet – 2 335 zł
Łączne wpływy wyniosły: 3 482 zł
 
Kwota do dyspozycji na rok 2015/2016: 8 187,05 zł (4 705,05 – saldo z roku poprzedniego + 3 482 – wpływy w roku bieżącym)
 
3) Wydatki Rady w roku szkolnym 2015/2016:
– dofinansowanie do zakupu sprzętu na siłownię – 1600 zł (łącznie)
– wynagrodzenie dla DJ-a na Zabawie Andrzejkowej – 180 zł
– zwrot kosztów zakupu materiałów przeznaczonych na uszycie strojów – 256,50 zł
– wydatki związane z Dniem Edukacji – 173,87 zł
– wydatki związane z konkursami (szkolnymi i pozaszkolnymi) i zawodami (koszty wyjazdów, nagrody) -1 906,37 zł
– nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego – 690,34 zł
– wydatki związane z zakończeniem roku szkolnego – 310,52 zł
– opłaty bankowe – 20 zł
Razem wydatki: 5 137,60 zł

Do dyspozycji na rok szkolny 2016/2017 pozostała kwota: 3 049,45 zł

                                                                                                                                                 Z podziękowaniami Rada Rodziców.

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.50 – 12.35
6. 12.45 – 13.30
7. 13.40 – 14.25
8. 14.30 – 15.15
Biblioteka
Poniedziałek:
  1. 10:30-12:35
  2. 12:45-14:25
Wtorek:
  1. 7:50-8:00
Środa:
  1. 9:40-10:35
  2. 11:30-11:50
  3. 12:45-14:25
Czwartek:
  1. 10:35-11:50
  2. 12:45-13:30
Piątek:
  1. 10:35-11:50
Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2016 listopad

2016 wrzesień