W poniedziałek tj. 9.02.2015r. lekcje odbywają sie tylko do godziny 13:30.

Potem uczniowie są zwolnieni do domu. Odjazd autokaru:

Racławice, Czubrowice: 13:40   Odprowadzanie I: p.A.Sioła

Przeginia 13:55 Odprowadzanie II: p.A.Żurek

 

O godzinie 14:00 jest szkolenie dotyczące ewakuacji i sytuacji kryzysowych prowadzone przez Państwową Straż Pożarną w Krakowie dla wszystkich Pracowników Zespołu Szkół w Przegini – sala 45.

 

Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów odbędą się w dniach

2.03.2015                                3.03.2015                               4.03.2015

Organizacja zajęć w dniu 2 marca 2015r. jest następująca:

 1. Dowóz uczniów na plac szkolny tak jak zwykle.
 2. Dyżury o godzinie 740 bez zmian.
 3. Nauczyciele, którzy pracują w danym dniu realizują planowe lekcje na godzinie pierwszej, drugiej, trzeciej.
 4. Na czwartej godzinie lekcyjnej nauczyciel sprawdza obecność, a następnie udaje się z uczniami do kościoła na nauki rekolekcyjne. W opiece nad grupą pomagają nauczyciele uczący w klasie na 5 lekcji.

Szczegółowy harmonogram:

1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b
S.Dahlmanns

M.Bigaj

A.Sioła

J.Klich

M.Kumor

A.Martyniak

A.Żurek

M.Kalęba

L.Sępek

M.Duraj

L.Izdebska

R.Luty

A.Paś

P.Kula

 1. Po zakończonym nabożeństwie uczniowie pod opieką nauczycieli wracają do szkoły. Opiekę do odjazdu autokaru nadal pełnią wyznaczeni nauczyciele. Uczniowie, którzy jedzą obiad idą na świetlicę szkolną, spożywają obiad, a następnie wracają pod opiekę nauczycieli. Dyżur na świetlicy w czasie obiadu pełni pani Bożena Rusek.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów – konieczne jest sprawdzenie obecności.

Uczniowie dojeżdżający wracają do domu zgodnie z poniższym harmonogramem odjazdów autobusu.

12:30 Gimnazjum Przeginia – odprowadzanie – drugi nauczyciel z każdej klasy
12:40 Gimnazjum Racławice, Czubrowice – uczniów odprowadzają nauczyciele opiekujący się – wychowawcy
 1. Za zachowanie i bezpieczeństwo uczniów w wyżej wymienionym dniu od wyjścia uczniów z autobusu na parking przy szkole w Przegini do odjazdu autobusu po zakończeniu zajęć odpowiedzialni są wychowawcy lub wyznaczeni nauczyciele.

 

Organizacja zajęć w dniu 3 marca 2015r. jest następująca:

 1. Dowóz uczniów na plac szkolny tak jak zwykle.
 2. Dyżury o godzinie 740 bez zmian.
 3. Nauczyciele, którzy pracują w danym dniu realizują planowe lekcje na godzinie pierwszej, drugiej, trzeciej.
 4. Na czwartej godzinie lekcyjnej nauczyciel sprawdza obecność, a następnie udaje się z uczniami do kościoła na nauki rekolekcyjne. W opiece nad grupą pomagają nauczyciele uczący w klasie na 5 lekcji.

Szczegółowy harmonogram:

1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b
S.Dahlmanns

M.Bigaj

A.Sioła

J.Klich

M.Kumor

A.Martyniak

A.Żurek

M.Duraj

M.Musielak

L.Sępek

L.Izdebska

W.Ciępka

A.Paś

P.Kula

 

 1. Po zakończonym nabożeństwie uczniowie pod opieką nauczycieli wracają do szkoły. Opiekę do odjazdu autokaru nadal pełnią wyznaczeni nauczyciele. Uczniowie, którzy jedzą obiad idą na świetlicę szkolną, spożywają obiad, a następnie wracają pod opiekę nauczycieli. Dyżur na świetlicy w czasie obiadu pełni pani Bożena Rusek.
 1. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów – konieczne jest sprawdzenie obecności. Uczniowie dojeżdżający wracają do domu zgodnie z poniższym harmonogramem odjazdów autobusu.
12:30 Gimnazjum Przeginia – odprowadzanie – drugi nauczyciel z każdej klasy
12:40 Gimnazjum Racławice, Czubrowice – uczniów odprowadzają nauczyciele opiekujący się – wychowawcy
 1. Za zachowanie i bezpieczeństwo uczniów w wyżej wymienionym dniu od wyjścia uczniów z autobusu na parking przy szkole w Przegini do odjazdu autobusu po zakończeniu zajęć odpowiedzialni są wychowawcy lub wyznaczeni nauczyciele.

 

Organizacja zajęć w dniu 4 marca 2015r. jest następująca:

 1. Dowóz uczniów na plac szkolny tak jak zwykle.
 2. Dyżury o godzinie 740 bez zmian.
 3. Nauczyciele, którzy pracują w danym dniu realizują planowe lekcje na godzinie pierwszej, drugiej, trzeciej.
 4. Na czwartej godzinie lekcyjnej nauczyciel sprawdza obecność, a następnie udaje się z uczniami do kościoła na nauki rekolekcyjne. W opiece nad grupą pomagają nauczyciele uczący w klasie na 5 lekcji.

Szczegółowy harmonogram:

1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b
S.Dahlmanns

M.Bigaj

B.Grad

J.Klich

M.Kumor

A.Martyniak

A.Żurek

M.Duraj

M.Musielak

L.Sępek

L.Izdebska

R.Luty

A.Paś

P.Kula

 1. Po zakończonym nabożeństwie uczniowie pod opieką nauczycieli wracają do szkoły. Opiekę do odjazdu autokaru nadal pełnią wyznaczeni nauczyciele. Uczniowie, którzy jedzą obiad idą na świetlicę szkolną, spożywają obiad, a następnie wracają pod opiekę nauczycieli. Dyżur na świetlicy w czasie obiadu pełni pani Bożena Rusek.

Ze względu na bezpieczeństwo uczniów – konieczne jest sprawdzenie obecności. Uczniowie dojeżdżający wracają do domu zgodnie z poniższym harmonogramem odjazdów autobusu.

12:30 Gimnazjum Przeginia – odprowadzanie – drugi nauczyciel z każdej klasy
12:40 Gimnazjum Racławice, Czubrowice – uczniów odprowadzają nauczyciele opiekujący się – wychowawcy
 1. Za zachowanie i bezpieczeństwo uczniów w wyżej wymienionym dniu od wyjścia uczniów z autobusu na parking przy szkole w Przegini do odjazdu autobusu po zakończeniu zajęć odpowiedzialni są wychowawcy lub wyznaczeni nauczyciele.

 

REGULAMIN WYJŚCIA DO KOŚCIOŁA

 

 1. Uczeń może uczestniczyć w zorganizowanym wyjściu poza teren szkoły po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 1. Uczeń zapoznaje się z regulaminem poruszania się po drogach publicznych, co poświadcza własnoręcznym podpisem.
 2. Przed wyjściem nauczyciel sprawujący opiekę nad klasą/grupą przeprowadza pogadankę na temat zasad bezpieczeństwa.
 3. W czasie wyjścia uczestnicy podporządkowują się zaleceniom nauczycieli sprawujących opiekę nad daną klasą/grupą.
 4. Nad klasą/grupą opiekę sprawuje co najmniej dwóch nauczycieli, z których jeden idzie na początku, drugi na końcu przydzielonej klasy/grupy. Opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by którykolwiek z uczniów pozostawał za nim. Opiekunowie powinni poruszać się w granicach wzajemnego kontaktu wzrokowego, aby zapobiec zbytniemu rozciągnięciu grupy.
 5. Uczestnicy idą zwartą grupą w szyku trójkowym, nie przekraczają wyznaczonej linii marszu.
 6. Kolumna porusza się prawym poboczem drogi, zajmując nie więcej niż połowę szerokości drogi. W czasie marszu należy zwracać uwagę na poruszające się po drodze pojazdy.
 7. Wskazane jest, aby uczestnicy wyjścia wyposażeni byli w elementy odblaskowe.
 8. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności:
 1. pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są obowiązani nieść latarki:

– pierwszy – ze światłem białym, skierowanym do przodu,

– ostatni – ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu.

 1. Przejście przez jezdnię zabezpiecza co najmniej dwóch nauczycieli ubranych w kamizelki.
  1. Maszerując małymi grupkami lub pojedynczo, idziemy lewą stroną drogi jeden za drugim lub jeżeli ruch na drodze jest niewielki – parami.
  2. Nie zatrzymujemy się w miejscach, gdzie utrudniona jest widoczność tzn. na zakrętach, za i przed wzniesieniami, które zasłaniają widoczność nam i kierującym.
  3. Jezdnię przekraczamy w miejscach wyznaczonych lub zgodnie z przepisami.

 

OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ POSIADANIA I PALENIA PAPIEROSÓW ORAZ POSIADANIA I SPOŻYWANIA WYROBÓW ALKOHOLOWYCH LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH !

 

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.40 – 11.25
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Autobus

Codziennie rano:
● 7.30 Racławice od oczyszczalni
● 7.45 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
Od PON do CZW:
● 13.30 do Przegini
● 15.10 do Racławic
● 15.30 do Przegini
Piątek:
● 13.30 do Przegini
● 14.10 do Racławic
● 14.30 do Przegini

Biblioteka
Poniedziałek:
 • 9:35-10:40
Wtorek:
 • 9:35-11:25
 • 13:20-15:05
Środa:
 • 8:45-15:05
Czwartek:
 • 8:45-13:20
 • 13:30-14:20
Piątek:
 • 9:35-10:40
Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień

2017 grudzień

2016 listopad

2016 wrzesień