Warsztaty telewizyjne i filmowe organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Jerzmanowicach w dniach 6 – 7 maja 2017 r. w godz. 9 – 17. Dopuszcza się do udziału w warsztatach filmowych dzieci w wieku lat 13. W ramach warsztatów będą realizowane spoty reklamowe o gminie, które wezmą udział w Ogólnopolskim Konkursie na najciekawszy spot reklamujący gminę/miasto. Przewidywane nagrody to kamera cyfrowa HD, aparat cyfrowy i książki o tematyce filmowej.
 
Z wyrazami szacunku
Mirosława Nabagło
Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach
 
Share Button
Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.50 – 12.35
6. 12.45 – 13.30
7. 13.40 – 14.25
8. 14.30 – 15.15
Biblioteka
Poniedziałek:
  1. 10:30-12:35
  2. 12:45-14:25
Wtorek:
  1. 7:50-8:00
Środa:
  1. 9:40-10:35
  2. 11:30-11:50
  3. 12:45-14:25
Czwartek:
  1. 10:35-11:50
  2. 12:45-13:30
Piątek:
  1. 10:35-11:50
Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2016 listopad

2016 wrzesień