Warsztaty telewizyjne i filmowe organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Jerzmanowicach w dniach 6 – 7 maja 2017 r. w godz. 9 – 17. Dopuszcza się do udziału w warsztatach filmowych dzieci w wieku lat 13. W ramach warsztatów będą realizowane spoty reklamowe o gminie, które wezmą udział w Ogólnopolskim Konkursie na najciekawszy spot reklamujący gminę/miasto. Przewidywane nagrody to kamera cyfrowa HD, aparat cyfrowy i książki o tematyce filmowej.
 
Z wyrazami szacunku
Mirosława Nabagło
Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach
 
Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.40 – 10.25
4. 10.35 – 11.20
5. 11.40 – 12.25
6. 12.30 – 13.15
7. 13.20 – 14.05
8. 14.10 – 14.55
Biblioteka
Wtorek:
  1. 9:40-11:00
  2. 11:30-12:30
Czwartek:
  1. 11:00-12:10
Piątek:
  1. 10:30-13:00
Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień

2017 grudzień

2016 listopad

2016 wrzesień