Publiczne Gimnazjum Nr2 im. Papieża Jana Pawła II  w Przegini

Sukcesy sportowe w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp.

Dyscyplina sportu

Laureaci

1 MISTRZOSTWA GMINY W HALOWEJ PIŁCE  NOŻNEJ CHŁOPCÓW I MIEJSCE
2 MISTRZOSTWA GMINY W HALOWEJ PIŁCE  NOŻNEJ DZIEWCZĄT  I MIEJSCE
3 JURAJSKA LIGA GIMNAZJALISTÓW 2017 PIŁKA NOŻNA         IV MIEJSCE
4 JURAJSKA LIGA GIMNAZJALISTÓW 2017 PIŁKA SIATKOWA       I MIEJSCE
5 JURAJSKA LIGA GIMNAZJALISTÓW 2017 LEKKOATLETYKA      I MIEJSCE
6  BIEG NIEPODLEGŁOŚCI O PUCHAR WÓJTA GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA W KAREGORII DZIEWCZĄT 3.m. Klaudia Przekwas
4.m. Aleksandra Karcz
5.m. Wiktoria Roś
6.m. Angelika Kordaszewska
7.m. Zuzanna Czarnul
11.m. Julia Pabisek
12.m. Natalia Pomierna
7 BIEG NIEPODLEGŁOŚCI O PUCHAR WÓJTA GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA W KATEGORII CHŁOPCÓW 3.m. Szymon Nitwinko
5.m. Grzegorz Skowroński
6.m. Michał Proć
9.m. Błażej Januszek
10.m. Kamil Hrabia
13.m. Kacper Rogóż
8 MISTRZOSTWA GIMNAZJUM W TENISIE STOŁOWYM DZIEWCZĄT 1.m. Kinga Mazur
2.m. Natalia Pomierna
3.m. Kinga Bazarnik
4.m. Nikola Sosur
5.m. Aleksandra Dziwak
6.m. Klaudia Przekwas
9 MISTRZOSTWA GIMNAZJUM W TENISIE STOŁOWYM INDYWIDUALNYM CHŁOPCÓW 1.m. Mateusz Chochół
2.m. Dawid Rogóż
3.m. Szymon Nitwinko
4.m. Grzegorz Skowroński
5.m. Mateusz Krzystanek
6.m. Tobiasz Sroka
10 MISTRZOSTWA GMINY W TENISIE STOŁOWYM INDYWIDUALNYM DZIEWCZĄT 1.m. Julia Kwarta
2.m. Natalia Pomierna
3.m. Kinga Bazarnik
4.m. Nikola Sosur
6.m. Klaudia Przekwas
11 MISTRZOSTWA GMINY W TENISIE STOŁOWYM INDYWIDUALNYM CHŁOPCÓW 1.m. Mateusz Chochół
2.m. Dawid Rogóż
3.m. Szymon Nitwinko
4.m. Grzegorz Skowroński
5.m. Mateusz Krzystanek
6.m. Tobiasz Sroka
12 MISTRZOSTWA GMINY W TENISIE STOŁOWYM  DRUŻYNOWYM DZIEWCZĄT  I MIEJSCE
13 MISTRZOSTWA GMINY W TENISIE STOŁOWYM DRUŻYNOWYM CHŁOPCÓW I  MIEJSCE
14 MISTRZOSTWA GMINY W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM DZIEWCZĄT 1.m. Zuzanna Czarnul
3.m. Julia Pabisek
4.m. Martyna Klich
6.m. Klaudia Kućmierz
15 MISTRZOSTWA GMINY W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM CHŁOPCÓW 2.m. Michał Proć
4.m. Tobiasz Sroka
6.m. Maciej Roś
8.m. Krzysztof Adamczk
16 MISTRZOSTWA POWIATU KRAKOWSKIEGO W TENISIE STOŁOWYM INDYWIDUALNYM DZIEWCZĄT 25.m. Julia Kwarta
          Natalia Pomierna
          Klaudia Przekwas
33.m. Nikola Sosur
          Wiktoria Roś
17 MISTRZOSTWA POWIATU KRAKOWSKIEGO W TENISIE STOŁOWYM INDYWIDUALNYM CHŁOPCÓW 13.m. Dawid Rogóż
          Szymon Nitwinko
17.m. Grzegorz Skowroński, Mateusz        Chochół
38.m. Mateusz Krzystanek
          Tobiasz Sroka
18 MISTRZOSTWA POWIATU KRAKOWSKIEGO W TENISIE STOŁOWYM DRUŻYNOWYM CHŁOPCÓW III MIEJSCE Szymon Nitwinko, Dawid Rogóż,
 
19 MISTRZOSTWA POWIATU KRAKOWSKIEGO W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM DZIEWCZĄT 3.m. Zuzanna Czarnul

 

20 MISTRZOSTWA POWIATU KRAKOWSKIEGO W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM CHŁOPCÓW 6.m.Michał Proć

 

21 FINAŁ WOJEWÓDZKI W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM DZIEWCZĄT 56.m. Zuzanna Czarnul

 

22 FINAŁ WOJEWÓDZKI W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM CHŁOPCÓW 80.m.Michał Proć

 

23 MISTRZOSTWA GMINY W TENISIE ZIEMNYM CHŁOPCÓW 2.m. Dawid Rogóż
3.m. Tobiasz Sroka
24 MISTRZOSTWA GMINY W TENISIE ZIEMNYM DZIEWCZĄT 4.m. Julia Pabisek
25 MISTRZOSTWA GMINY W PIŁCE SIATKOWEJ PLAŻOWEJ CHŁOPCÓW II  MIEJSCE Szymon Nitwinko, Kamil Bigaj

OPIEKUNOWIE UKS „PRZEGINIA”: MARIOLA DURAJ, LESZEK SĘPEK


Jak powstał UKS…

20 kwietnia 1996 roku w Szkole Podstawowej w Przegini z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego Leszka Sępka zebrała się grupa działaczy pragnących utworzyć stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazwą – Uczniowski Klub Sportowy „Przeginia”.

W skład grupy tej wchodzili: dyrektor szkoły Alicja Kocjan, Leszek Sępek, Tadeusz Czopik, ks. Leszek Żurek, Iwona Sępek, Małgorzata Glanowska, Zofia Kondratowicz, Halina Grzesik, Lucyna Kowalczyk (Izdebska), Alicja Kurek, Kazimiera Cudejko, Helena Mirek, Bernarda Kołodziejczyk, Jan Kołodziejczyk, Jacek Tomsia.

Pan Leszek Sępek przedłożył członkom zebrania projekt statutu oraz procedurę zarejestrowania Klubu. Uchwałą członków zebrania założycielskiego został upoważniany do reprezentowania interesów stowarzyszenia w procesie rejestracyjnym w Urzędzie Wojewódzkim.

Po spełnieniu wymogów formalnych 6 maja 1996 roku Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Przeginia” został wpisany do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

W skład pierwszego Zarządu wchodzili:

 • Prezes – Leszek Sępek
 • Wiceprezes – Kazimiera Cudejko
 • Sekretarz – Tadeusz Czopik
 • Członek – Jan Kołodziejczyk
 • Członek – Alicja Kurek

W skład pierwszej Komisji Rewizyjnej wchodzi:

 • Przewodnicząca – Małgorzata Glanowska
 • Sekretarz – Halina Grzesik
 • Członek – Mieczysław Kalęba

25 czerwca 1996 roku na Walnym Zebraniu UKS ,,Przeginia” uchwalono przystąpienie Klubu do Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Przegini, 9 czerwca 1999 roku Uczniowski Klub Sportowy zgłosił swój akces do Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego z siedzibą w Krzeszowicach.

Od 1999 roku UKS „Przeginia” działał także w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Przegini, a od 2008 roku w Zespole Szkół w Przegini.

Opiekunowie UKS „Przeginia”:

 • lata 1996-2000 – Tadeusz Czopik, Leszek Sępek,
 • lata 2001-2004 – Tadeusz Czopik, Leszek Sępek, Mariola Kulawik,
 • od roku 2005 opiekunami są: Leszek Sępek, Mariola Duraj (Kulawik), Marcin Gałka.

Aktualny skład Zarządu UKS „Przeginia”:

 • Prezes – Leszek Sępek
 • Wiceprezes – Mariola Duraj
 • Sekretarz – Marcin Gałka

W skład pierwszej Komisji Rewizyjnej wchodzi:

 • Przewodnicząca – Kazimiera Cudejko
 • Sekretarz – Małgorzata Glanowska
 • Członek – Mieczysław Kalęba

Jako cele Klub wyznaczył sobie :

 • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
 • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 • uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 • organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 • organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowane w ramach UKS „Przeginia” od samego początku cieszą się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży . Członkowie UKS-u uczestniczą i pomagają w organizacji różnorodnych imprez turystyczno-sportowo-rekreacyjnych na terenie szkoły, gminy, powiatu oraz województwa.

Mariola Duraj, Leszek Sępek, Marcin Gałka


archiwum aktualności UKS →

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.40 – 11.25
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Autobus

Codziennie rano:
● 7.30 Racławice od oczyszczalni
● 7.45 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
Od PON do CZW:
● 13.30 do Przegini
● 15.10 do Racławic
● 15.30 do Przegini
Piątek:
● 13.30 do Przegini
● 14.10 do Racławic
● 14.30 do Przegini

Biblioteka
Poniedziałek:
 • 9:35-10:40
Wtorek:
 • 9:35-11:25
 • 13:20-15:05
Środa:
 • 8:45-15:05
Czwartek:
 • 8:45-13:20
 • 13:30-14:20
Piątek:
 • 9:35-10:40
Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień

2017 grudzień

2016 listopad

2016 wrzesień