Sukcesy sportowe w roku szkolnym 2016/2017

Publiczne Gimnazjum Nr2 im. Papieża Jana Pawła II  w Przegini

 

Lp.

Dyscyplina sportu

Laureaci

1 MISTRZOSTWA GMINY W HALOWEJ PIŁCE  NOŻNEJ CHŁOPCÓW II MIEJSCE
2 MISTRZOSTWA GMINY W HALOWEJ PIŁCE  NOŻNEJ DZIEWCZĄT  I MIEJSCE
3 MISTRZOSTWA POWIATU KRAKOWSKIEGO W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT V MIEJSCE
4 BIEG NIEPODLEGŁOŚCI O PUCHAR WÓJTA GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA W KAREGORII DZIEWCZĄT 2.m. Patrycja Klich

3.m. Sołtysik Izabela

9.m. Kamila Kordaszewska
10.m. Julia Pabisek

11.m. Wiktoria Roś

12.m. Nikola Zmysło
15.m. Klaudia Mosurek

16.m. Nikola Sosur

 

5 BIEG NIEPODLEGŁOŚCI O PUCHAR WÓJTA GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA W KATEGORII CHŁOPCÓW 1.m. Konrad Żak
8.m. Wiktor Izdebski
9.m. Grzegorz Skowroński
10.m. Filip Tyliba
13.m. Kamil Bigaj
14.m. Mateusz Chochół
15.m. Krzysztof Adamczyk
6 MISTRZOSTWA GMINY W TENISIE STOŁOWYM  DRUŻYNOWYM DZIEWCZĄT I MIEJSCE
7 MISTRZOSTWA GMINY W TENISIE STOŁOWYM DRUŻYNOWYM CHŁOPCÓW I MIEJSCE
8 MISTRZOSTWA POWIATU KRAKOWSKIEGO W TENISIE STOŁOWYM DRUŻYNOWYM DZIEWCZĄT V MIEJSCE Joanna Stachowicz, Dominika Dziwak, Sołtysik Izabela
9 MISTRZOSTWA POWIATU KRAKOWSKIEGO W TENISIE STOŁOWYM DRUŻYNOWYM CHŁOPCÓW IV MIEJSCE Bartosz Pabisek, Arkadiusz Sroka, Dawid Rogóż

OPIEKUNOWIE UKS „PRZEGINIA”: MARIOLA DURAJ, LESZEK SĘPEK


Jak powstał UKS…

20 kwietnia 1996 roku w Szkole Podstawowej w Przegini z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego Leszka Sępka zebrała się grupa działaczy pragnących utworzyć stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazwą – Uczniowski Klub Sportowy „Przeginia”.

W skład grupy tej wchodzili: dyrektor szkoły Alicja Kocjan, Leszek Sępek, Tadeusz Czopik, ks. Leszek Żurek, Iwona Sępek, Małgorzata Glanowska, Zofia Kondratowicz, Halina Grzesik, Lucyna Kowalczyk (Izdebska), Alicja Kurek, Kazimiera Cudejko, Helena Mirek, Bernarda Kołodziejczyk, Jan Kołodziejczyk, Jacek Tomsia.

Pan Leszek Sępek przedłożył członkom zebrania projekt statutu oraz procedurę zarejestrowania Klubu. Uchwałą członków zebrania założycielskiego został upoważniany do reprezentowania interesów stowarzyszenia w procesie rejestracyjnym w Urzędzie Wojewódzkim.

Po spełnieniu wymogów formalnych 6 maja 1996 roku Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Przeginia” został wpisany do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

W skład pierwszego Zarządu wchodzili:

 • Prezes – Leszek Sępek
 • Wiceprezes – Kazimiera Cudejko
 • Sekretarz – Tadeusz Czopik
 • Członek – Jan Kołodziejczyk
 • Członek – Alicja Kurek

W skład pierwszej Komisji Rewizyjnej wchodzi:

 • Przewodnicząca – Małgorzata Glanowska
 • Sekretarz – Halina Grzesik
 • Członek – Mieczysław Kalęba

25 czerwca 1996 roku na Walnym Zebraniu UKS ,,Przeginia” uchwalono przystąpienie Klubu do Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Przegini, 9 czerwca 1999 roku Uczniowski Klub Sportowy zgłosił swój akces do Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego z siedzibą w Krzeszowicach.

Od 1999 roku UKS „Przeginia” działał także w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Przegini, a od 2008 roku w Zespole Szkół w Przegini.

Opiekunowie UKS „Przeginia”:

 • lata 1996-2000 – Tadeusz Czopik, Leszek Sępek,
 • lata 2001-2004 – Tadeusz Czopik, Leszek Sępek, Mariola Kulawik,
 • od roku 2005 opiekunami są: Leszek Sępek, Mariola Duraj (Kulawik), Marcin Gałka.

Aktualny skład Zarządu UKS „Przeginia”:

 • Prezes – Leszek Sępek
 • Wiceprezes – Mariola Duraj
 • Sekretarz – Marcin Gałka

W skład pierwszej Komisji Rewizyjnej wchodzi:

 • Przewodnicząca – Kazimiera Cudejko
 • Sekretarz – Małgorzata Glanowska
 • Członek – Mieczysław Kalęba

Jako cele Klub wyznaczył sobie :

 • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
 • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 • uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 • organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 • organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowane w ramach UKS „Przeginia” od samego początku cieszą się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży . Członkowie UKS-u uczestniczą i pomagają w organizacji różnorodnych imprez turystyczno-sportowo-rekreacyjnych na terenie szkoły, gminy, powiatu oraz województwa.

Mariola Duraj, Leszek Sępek, Marcin Gałka


archiwum aktualności UKS →

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.40 – 10.25
4. 10.35 – 11.20
5. 11.40 – 12.25
6. 12.30 – 13.15
7. 13.20 – 14.05
8. 14.10 – 14.55
Biblioteka
Wtorek:
 1. 9:40-11:00
 2. 11:30-12:30
Czwartek:
 1. 11:00-12:10
Piątek:
 1. 10:30-13:00
Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień

2017 grudzień

2016 listopad

2016 wrzesień