Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi Roku Zawodowców nasza szkoła promując powyższe idee stworzyła uczniom możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach. Wobec powyższego od roku szkolnego 2015/2016 tworzy się następujące klasy:

 

Szkoła Podstawowa

Klasa 1a – ogólna z poszerzonym programem edukacji szachowej

Klasa 1b – ogólna z poszerzonym programem edukacji artystyczno – technicznej

Klasa 1c – ogólna z poszerzonym programem edukacji językowej

Uczniowie wszystkich klas będą mieli zapewnioną pomoc psychologiczno – pedagogiczną na zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych.

 

Klasa 4a – ogólna z poszerzonym programem sportowym oraz elementami zajęć edukacji dla bezpieczeństwa

Klasa 4b – ogólna z poszerzonym programem artystycznym

Uczniowie wszystkich klas będą mieli zapewnioną pomoc psychologiczno – pedagogiczną na zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych.

 

Gimnazjum:

Klasa 1a – z poszerzonym programem języka niemieckiego i elementami teatralnymi

Klasa 1b – z elementami przedsiębiorczości i dziennikarstwa

Klasa 1c – z poszerzonymi elementami technologii informacyjnej

 

Z uczniów klas 1b i 1c zostanie utworzona grupa z poszerzonym językiem angielskim.

Uczniowie wszystkich klas będą mieli zapewnioną pomoc psychologiczno – pedagogiczną na zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych,  rewalidacyjnych.

Działania te są jednym z priorytetów, które dotyczą rozwoju osobistego uczniów jak również możliwości nawiązania współpracy z pracodawcami. Dopasujemy kształcenie do możliwości oraz zainteresowań  uczniów.  Zrobimy wszystko, aby poprawić jakość i efektywność kształcenia, zwiększyć jego atrakcyjność i dostępność. Będziemy aktywnie pośredniczyć we współpracy szkół ponadgimnazjalnych i pracodawców. Stworzymy uczniom możliwość doradztwa edukacyjno-zawodowego. Będzie to możliwe tylko wtedy gdy wspólnie zainwestujemy w naszego ucznia.

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.50 – 12.35
6. 12.45 – 13.30
7. 13.40 – 14.25
8. 14.35 – 15.20
Autobus

Codziennie rano:
● 7.30 Racławice od oczyszczalni
● 7.45 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)
 
Po południu:
Od PON do CZW:
● 13.40 do Przegini
● 15.30 do Racławic
● 15.50 do Przegini
Piątek:
● 13.40 do Przegini
● 14.15 do Racławic
● 14.35 do Przegini

Biblioteka
Wtorek:
  1. 9:40-11:00
  2. 11:30-12:30
Czwartek:
  1. 11:00-12:10
Piątek:
  1. 10:30-13:00
Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień

2017 grudzień

2016 listopad

2016 wrzesień