Rada Rodziców przy Publicznym Gimnazjum w Przegini informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 na zebraniu wraz z przewodniczącymi klas została ustalona składka na Radę Rodziców w kwocie 40 zł.  Zwracamy się z prośbą jak w roku wcześniejszym o liczne wpłaty.

Pieniądze można wpłacać do przedstawicieli Rady Rodziców, wychowawców, w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy:

Rady Rodziców Gimnazjum: 59 85890006 0150 0450 0420 0001

Serdecznie z góry dziękujemy.

 

Na dzień 15 luty wpłaciło 44% uczniów. (45 osób na 102 gimnazjalistów).

W bieżącym roku szkolnym RR już sfinansowała:

Szafki dla uczniów:

Zamówiliśmy wspólnie z dyrekcją szkoły: 18 segmentów po 705,36zł, co daje kwotę 12 696,48zł, czyli 144 szafeczki dla uczniów (po dwóch uczniów na 1 szafeczkę). Szafki będą już do użycia w pierwszym dniu po feriach.

Kwota została pozyskana: 5000,00 budżet uczniowski; 5000,00 Środki RR(całej szkoły) uzbierane podczas ubiegłorocznego festynu „Trzy godzinki…”,   2 696,48 środki RR (sp+gim).

Zajęcia z języka angielskiego z wolontariuszami z  Euroweek Foundation.

Kwota 420zł (opłacone po 210zł z RR sp i 210zł z RR gim) pokryła koszty transportu wolontariuszy.

W imieniu swoim i Dyrekcji Zespołu Szkół zwracamy się także z prośbą do tych Rodziców, którzy nie złożyli jeszcze rocznego zeznania podatkowego, o przekazanie 1% podatku na rzecz Gimnazjum. Podczas wypełniania formularza należy wpisać KRS: 0000270261, a jako cel szczegółowy: ZS PRZEGINIA 4017.

                                                           Przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum

                                                                       Katarzyna Jastrzębska

Podziękowania:

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna składają na półmetku roku szkolnego 2017/2018 podziękowanie Radzie Rodziców oraz wszystkim Rodzicom angażującym się w życie szkoły.

Dziękujemy za znaczący wkład pracy, pomoc, wsparcie i osobiste zaangażowanie w funkcjonowanie szkoły. Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja założonych celów. Mamy głęboką nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże uczniom w dalszym rozwoju.

Życzymy pełni satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć i powodzenia w życiu osobistym.

Małgorzata Bigaj, Przeginia 15 luty 2018r.

 

Rozliczenia za ubiegłe lata:

 

 

 

 

Rada Rodziców
Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Przegini
w roku szkolnym 2017/2018

1. Katarzyna Jastrzębska – przewodnicząca

2. Sylwia Kumur – zastępca

3. Renata Kućmierz – skarbnik

4. Barbara Roś – sekretarz

 

Rada Rodziców przy Publicznym Gimnazjum w Przegini informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 na zebraniu wraz z przewodniczącymi klas została ustalona składka na Radę Rodziców w kwocie 40 zł.  Zwracamy się z prośbą jak w roku wcześniejszym o liczne wpłaty.

Pieniądze można wpłacać do przedstawicieli Rady Rodziców, wychowawców, w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy:

Rady Rodziców Gimnazjum: 59 85890006 0150 0450 0420 0001

Serdecznie z góry dziękujemy.

 

Bilans Rady Rodziców za rok szkolny 2016/2017 na dzień 25 września 2017r.

Bilans otwarcia – 3049,45 zł
wpływy  w roku 2016/2017 – 3260 zł ( w tym 2 860 zł wpłaty na komitet, 400 zł wpłata od agencji ubezp.)
Razem saldo na rok 2016/2017 –  6 309,45 zł

Wydatki w roku szkolnym – 2 984,85 zł, w tym:
– Dzień Edukacji – 278,96 zł
– zakończenie roku szkolnego – 308,80 zł
– Dzień Matematyki – 80 zł
– Konkurs szachowy – nagrody – 109 zł
– Konkurs „Pogromcy Algorytmów” Olkusz – 32,80 zł
– Konkurs geograficzny Kraków  – 62 zł
– Konkurs „Gra miejska”  – 247,60 zł
– dofinansowanie zakupu namiotu – 250 zł
– wyjazd na strzelnicę sportową przed zawodami x 2  – 72 zł
– Powiatowy konkurs historyczno-literacki o Józefie Piłsudskim – 63 zł
– konkurs informatyczny – etap wojewódzki  – 37,60 zł
– nagrody książkowe na zakończenie roku – 853,09 zł
– konkurs języka niemieckiego – kurier – 27 zł
– wyjazd uczniów na szkolenie i mistrzostwa pierwszej pomocy przedmedycznej – 98 zł
– wyjazd na eliminacje powiatowe Bezpieczeństwa w ruchu drogowym  – 250 zł
– zawody wojskowo-strażacko-policyjne – 200 zł
– opłaty bankowe – 15 zł

Saldo roku 2016/2017: 3 324,60 zł

 

Przeginia 29 września 2016r.

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie Rady Rodziców za rok szkolny 2015/2016

Rada Rodziców przy Publicznym Gimnazjum w Przegini pragnie serdecznie podziękować wszystkim rodzicom naszych pociech za pomoc i wsparcie w zeszłym roku szkolnym 2015/2016 a w szczególności za wpłaty ustalonej kwoty na Radę Rodziców.

1) Bilans na początek roku szkolnego (przekazane przez poprzednią Radę) 4 705,05 zł (1600 zł przekazano gotówką + 3105,05 zł saldo na rachunku bankowym)
 
2) wpływy w roku 2015/2016:
– darowizna z agencji ubezp.  – 1 147 zł
– wpływy z tyt. składek na komitet – 2 335 zł
Łączne wpływy wyniosły: 3 482 zł
 
Kwota do dyspozycji na rok 2015/2016: 8 187,05 zł (4 705,05 – saldo z roku poprzedniego + 3 482 – wpływy w roku bieżącym)
 
3) Wydatki Rady w roku szkolnym 2015/2016:
– dofinansowanie do zakupu sprzętu na siłownię – 1600 zł (łącznie)
– wynagrodzenie dla DJ-a na Zabawie Andrzejkowej – 180 zł
– zwrot kosztów zakupu materiałów przeznaczonych na uszycie strojów – 256,50 zł
– wydatki związane z Dniem Edukacji – 173,87 zł
– wydatki związane z konkursami (szkolnymi i pozaszkolnymi) i zawodami (koszty wyjazdów, nagrody) -1 906,37 zł
– nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego – 690,34 zł
– wydatki związane z zakończeniem roku szkolnego – 310,52 zł
– opłaty bankowe – 20 zł
Razem wydatki: 5 137,60 zł

Do dyspozycji na rok szkolny 2016/2017 pozostała kwota: 3 049,45 zł

                                                                                                                                                 Z podziękowaniami Rada Rodziców.

 

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.40 – 11.25
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Autobus

Codziennie rano:
● 7.30 Racławice od oczyszczalni
● 7.45 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
Od PON do CZW:
● 13.30 do Przegini
● 15.10 do Racławic
● 15.30 do Przegini
Piątek:
● 13.30 do Przegini
● 14.10 do Racławic
● 14.30 do Przegini

Biblioteka
Poniedziałek:
  • 9:35-10:40
Wtorek:
  • 9:35-11:25
  • 13:20-15:05
Środa:
  • 8:45-15:05
Czwartek:
  • 8:45-13:20
  • 13:30-14:20
Piątek:
  • 9:35-10:40
Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień

2017 grudzień

2016 listopad

2016 wrzesień