DSD I (Deutsches Sprachdiplom 1) to egzamin organizowany przez Federalny Urząd Administracyjny Republiki Federalnej Niemiec we współpracy z rządami wszystkich landów RFN (Stała Konferencja Ministrów Oświaty).
Uczniowie naszego gimnazjum mają możliwość zdawania egzaminu na poziomie B1 i/lub A2(wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenie Językowego), a po ukończeniu gimnazjum mogą kontynuować realizację tego programu w liceum i przygotowywać się do kolejnego certyfikatu, tym razem na poziomie C1(DSD II).Egzamin przeprowadzany jest tylko w licencjonowanych szkołach partnerskich Republiki Federalnej Niemiec i przystąpić do niego mogą jedynie uczniowie tych szkół.

DSD I składa się z  dwóch zasadniczych części : pisemnej i ustnej.

Egzamin pisemny obejmuje:

Leseverstehen –  rozumienie tekstu czytanego ( 70 min )

Hörverstehen   –   rozumienie tekstu słuchanego ( 50 min )

Schriftliche Kommunikation –  komunikację pisemną ( 75 min )

Prace egzaminacyjne wysyłane są do Niemiec, tam też są sprawdzane i oceniane.

Ta część egzaminu odbyła się u nas 09.03.2017r w sali 48 od 8.30 do 13.00

Egzamin ustny ( Mündliche Kommunikation ) to 15 minutowa rozmowa w języku niemieckim, którą ocenia koordynator ze strony niemieckiej oraz nauczyciel języka niemieckiego.

Egzamin ustny to

     –          rozmowa wstępna ( 5 min )

     –          prezentacja ( 5 min)

     –          pytania do prezentacji ( 5 min )

Wyniki poznaliśmy już w ten sam dzień większość osób zdała na B1

U nas ustna cześć odbyła się 15.03.2017r

W skład komisji weszli : Ralf Auris, Sylwia Dahlmanns, Aneta Martyniak.

Zżerał nas stres jednak przebrnęliśmy przez to.  Nie udało by się nam bez pomocy naszej wychowawczyni Pani Sylwii Dahlmanns, która rzetelnie przygotowywała nas przez 3 lata i Pani  wicedyrektor Małgorzaty Bigaj, która dodawała nam otuchy  oraz Pana Ralfa Auris,który pomagał się nam   przygotowywać w 3 klasie. Warto też podziękować Panu dyrektorowi Robertowi Lutemu za możliwość nauki w tej klasie.

SZCZERZE IM DZIĘKUJEMY

Wreszcie możemy odpocząć i czekać na wyniki do czerwca.

Bartłomiej Pabisek

 

Będąc gościnnie w komisji egazminacyjnej, widziałam stres na twarzach uczniów, ich zaangażowanie, oczekiwania. Jestem pełna podziwu dla ich pracy, osiagnietych wyników i sukcesów. Wszyscy uczniowie zdali egzamin ustny, na wyniki egzaminu pisemnego musimy jeszcze poczekać, jak wspomniał Bartłomiej. 

Gratuluję uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Wieniec laurowy należy się szczególnie Aleksandrze Olszyńskiej, która uzyskała najwyższy maksymalny wynik z egzaminu ustnego. Na podium najlepszych stanęli również: Katarzyna Krzystanek i Patryk Kowal.

PS. Patrząc z boku – egzamin ustny – wyglądał jak moja matura z języka niemieckiego.

Małgorzata Bigaj

 

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.40 – 10.25
4. 10.35 – 11.20
5. 11.40 – 12.25
6. 12.30 – 13.15
7. 13.20 – 14.05
8. 14.10 – 14.55
Biblioteka
Wtorek:
  1. 9:40-11:00
  2. 11:30-12:30
Czwartek:
  1. 11:00-12:10
Piątek:
  1. 10:30-13:00
Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień

2017 grudzień

2016 listopad

2016 wrzesień