W maju nastąpi ogłoszenie zwycięzców Konkursu Plastycznego. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie gimnazjum. Uczestnik musi przygotować pracę plastyczną  lub folder na temat naszego patrona – Jana Pawła II. Na prace czekamy do 5 maja 2015 r. (prace należy składać u organizatorów konkursu).

 


 

Regulamin  Konkursu Plastycznego

 „JAN PAWEŁ II W MOJEJ PAMIĘCI” 

 w ramach obchodów Święta Szkoły

  I. Cele konkursu:

 1. Pogłębienie wśród młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II.
 2. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności
  Jana Pawła II.
 3. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności młodzieży.
 4. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieży.

 II. Zasady konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjum.
 2. Prace uczestników będą oceniane w dwóch kategoriach: plakat lub folder.
 3. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z tytułem konkursu.
 4. Format pracy: plakat A-2, A-3., folder A-4.
 5. Technika wykonania pracy plastycznej dowolna: malarstwo, grafika, rysunek (płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp., z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem).
 6. Na odwrocie każdej pracy należy nakleić stopkę z danymi autora pracy: imię i nazwisko oraz klasa.
 7. Prace należy składać do dnia  5 V 2015  do organizatorów konkursu.
 8. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
 9. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Autorzy zwycięskich prac zostaną nagrodzeni cząstkową oceną celującą z plastyki, dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu
 10. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w dniu Święta Szkoły.

III. Uwagi organizatorów:

 1. Praca może być wykonana przez jednego autora lub w grupie ( max. 3 osoby).
 2. Uczestnik konkursu może złożyć pracę w kategorii plakat oraz folder.
 3. Prace złożone po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

 

Organizatorzy:
Jolanta Klich
Bożena Rusek
Agnieszka Sioła
Mariola Zając

 

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.50 – 12.35
6. 12.45 – 13.30
7. 13.40 – 14.25
8. 14.35 – 15.20
Autobus

Codziennie rano:
● 7.30 Racławice od oczyszczalni
● 7.45 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)
 
Po południu:
Od PON do CZW:
● 13.40 do Przegini
● 15.30 do Racławic
● 15.50 do Przegini
Piątek:
● 13.40 do Przegini
● 14.15 do Racławic
● 14.35 do Przegini

Biblioteka
Wtorek:
 1. 9:40-11:00
 2. 11:30-12:30
Czwartek:
 1. 11:00-12:10
Piątek:
 1. 10:30-13:00
Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień

2017 grudzień

2016 listopad

2016 wrzesień