Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Przegini

www.gimnazjum.zsprzeginia.pl

gimnazjum@zsprzeginia.pl

tel. 12 389 80 14

Dyrektor mgr Robert Luty

Wicedyrektor mgr Małgorzata Bigaj

Data Wydarzenie
01.09.16 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
 29.09.2016 r. Zebranie z rodzicami
20.10.2016r Dzień otwarty od 15:00 do 17:00
31.10.2016 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
24.11.2016 Zebranie z rodzicami
grudzień Próbny egzamin gimnazjalny klas trzecich.
16.12.2016r Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych
23– 31.12.16r. Zimowa przerwa świąteczna.
9.01.2017r Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania za 1okres
16.01.2017 Klasyfikacja śródroczna, podsumowanie pracy po pierwszym okresie
17.01.2017r Zakończenie pierwszego okresu w roku szkolnym

2016/ 2017

19.01.2017r Zebranie z rodzicami
30.01.-10.02.17r Ferie zimowe
marzec/kwiecień Rekolekcje Wielkopostne
9.03.2017r. Egzamin DSD
24.03.2017 Zebranie z rodzicami
13 -18.04.2017 Wiosenna przerwa świąteczna.
19-21.04.2017 Egzamin gimnazjalny.
27.04.2017r Dzień otwarty od 15:00 – 17:00
2.05.2017r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
18.05.2017r. Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych i  ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
19.05.2017 r. Święto Szkoły..
18.05.2017r. Zebranie z rodzicami
16.06.2017 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
19.06.2017 r. Zebranie Rady Pedagogicznej – Klasyfikacja roczna.
   22.06.2017 r. Gala Nagród 2016 / 2017, pożegnanie klas trzecich.
11.06.2016r Trzy Godzinki dla Rodzinki
23.06.2017r. Zakończenie roku szkolnego 2016 / 2017.

Proszę o dokonywanie wpłat do p.Anny Babiuch (świetlica szkolna) w godzinach od 7:50 do 9:00 i od 14:00 do 15:00 w ostatnie robocze pięć dni miesiąca poprzedzającego ten miesiąc, w którym dziecko będzie korzystać z wyżywienia.

Odpisy za posiłki (cały obiad, II danie) należy zgłaszać do godz. 8.15 danego dnia, osobiście lub telefonicznie: 12 3898014. Cena: cały obiad 5,00 zł. II danie 3,50 zł;  zupa 1,50 zł.

 

Ubezpieczenie PZU (10000zł) koszt 40zł – płatne do 10 października 2016r.

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.50 – 12.35
6. 12.45 – 13.30
7. 13.40 – 14.25
8. 14.30 – 15.15
Biblioteka
Poniedziałek:
  1. 10:30-12:35
  2. 12:45-14:25
Wtorek:
  1. 7:50-8:00
Środa:
  1. 9:40-10:35
  2. 11:30-11:50
  3. 12:45-14:25
Czwartek:
  1. 10:35-11:50
  2. 12:45-13:30
Piątek:
  1. 10:35-11:50
Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2016 listopad

2016 wrzesień