Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Przegini

www.gimnazjum.zsprzeginia.pl

gimnazjum@zsprzeginia.pl

tel. 12 389 80 14

Dyrektor mgr Robert Luty

Wicedyrektor mgr Małgorzata Bigaj

 

Data Wydarzenie
04.09.17 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
13.09.17 r. Zebranie Rady Pedagogicznej
28.09.2017 r. Zebranie z rodzicami
16.11.2017r Dzień otwarty od godz1500 do 1700
XII Próbny egzamin gimnazjalny klas trzecich.
23– 31.12.17r. Zimowa przerwa świąteczna.
10.01.2018 Klasyfikacja śródroczna, podsumowanie pracy po pierwszym okresie
11.01.2018r Zebranie z rodzicami
12.01.2018 Zakończenie pierwszego okresu w roku szkolnym

2016/ 2017

12.02-23.0218 Ferie zimowe
Marzec Rekolekcje Wielkopostne
13.03.2018 Egzamin DSD
22.03.2018 Zebranie z rodzicami
29.03-3.04.2018 Wiosenna przerwa świąteczna.
18.04-20.04.2018 Egzamin gimnazjalny.
17.05.2018 Dzień otwarty od godz1500 do 1700
30.04.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2.05.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
4.05.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
18.05.2018 Święto szkoły..
7.06.2018 Zebranie z rodzicami
1.06.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
4.06.2018  Informacja do rodziców o przewidywanej rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń
11.06.2018 Nauczyciele informują uczniów ustnie o ustalonych przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i z zachowania
10.06.2018 Trzy godzinki dla rodzinki
18.06.2018 Zebranie Rady Pedagogicznej – Klasyfikacja roczna.
22.06.2018 Zakończenie roku szkolnego 2017 / 2018.
26.06.2018r. Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2017/2018

 

Proszę o dokonywanie wpłat do p.Anny Babiuch (świetlica szkolna) w godzinach od 7:50 do 9:00 i od 14:00 do 15:00 w ostatnie robocze pięć dni miesiąca poprzedzającego ten miesiąc, w którym dziecko będzie korzystać z wyżywienia.

Odpisy za posiłki (cały obiad, II danie) należy zgłaszać do godz. 8.15 danego dnia, osobiście lub telefonicznie: 12 3898014. Cena: cały obiad 5,00 zł. II danie 3,50 zł;  zupa 1,50 zł.

 

Ubezpieczenie PZU (10000zł) koszt 40zł – płatne do 10 października 2016r.

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.50 – 12.35
6. 12.45 – 13.30
7. 13.40 – 14.25
8. 14.35 – 15.20
Autobus

Codziennie rano:
● 7.30 Racławice od oczyszczalni
● 7.45 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)
 
Po południu:
Od PON do CZW:
● 13.40 do Przegini
● 15.30 do Racławic
● 15.50 do Przegini
Piątek:
● 13.40 do Przegini
● 14.15 do Racławic
● 14.35 do Przegini

Biblioteka
Wtorek:
  1. 9:40-11:00
  2. 11:30-12:30
Czwartek:
  1. 11:00-12:10
Piątek:
  1. 10:30-13:00
Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień

2017 grudzień

2016 listopad

2016 wrzesień