Egzamin Dyplomowy z Języka Niemieckiego Stałej Konferencji Ministrów Oświaty Republiki Federalnej Niemiec
(DSD I Prüfung der KMK)

13.03.2018 r. odbył się w naszej szkole po raz drugi egzamin DSD I (Deutsches Sprachdiplom – Niemiecki Dyplom Językowy). Egzamin ten przygotowany jest przez KMK (Kultusministerkonferenz – Konferencja Ministrów Kultury i Oświaty Krajów Związkowych) i jego zdanie odpowiada otrzymaniu certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego na poziomie A2/B1

Egzamin DSD I jest egzaminem państwowym, bezpłatnym,  przeprowadzanym co roku w marcu.

Składa się z dwóch części – ustnej i pisemnej:

 1. część ustna obejmuje prezentację wybranego przez ucznia tematu oraz krótką rozmowę na jej temat
 2. część pisemna obejmuje:
  • produkcję tekstu – zdający ma za zadanie napisać krótki tekst (np. list)
  • rozumienie tekstu czytanego – zdający musi odpowiedzieć na pytania dotyczące podanego tekstu
  • rozumienie ze słuchu – zdający odpowiada na pytania do wysłuchanego tekstu.

Test pisemny jest sprawdzany w Niemczech, a jego wyniki poznamy w czerwcu.

 

Egzamin ustny odbył się w naszym Gimnazjum 16.03.2018 r. W skład komisji weszli: przewodnicząca komisji Pani Violetta Auguścik, egzaminator Pani Aneta Martyniak, członek komisji Pani Sylwia Dahlmanns. Wszyscy uczniowie zdali egzamin ustny na poziomie B1.

Gratulujemy!   

                                                                                                               Aneta Martyniak

 

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.50 – 12.35
6. 12.45 – 13.30
7. 13.40 – 14.25
8. 14.35 – 15.20
Autobus

Codziennie rano:
● 7.30 Racławice od oczyszczalni
● 7.45 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)
 
Po południu:
Od PON do CZW:
● 13.40 do Przegini
● 15.30 do Racławic
● 15.50 do Przegini
Piątek:
● 13.40 do Przegini
● 14.15 do Racławic
● 14.35 do Przegini

Biblioteka
Wtorek:
 1. 9:40-11:00
 2. 11:30-12:30
Czwartek:
 1. 11:00-12:10
Piątek:
 1. 10:30-13:00
Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień

2017 grudzień

2016 listopad

2016 wrzesień