Zapraszamy do klasy pierwszej w roku szkolnym 2015/2016  z rozszerzonym językiem niemieckim realizującej innowację pedagogiczną.

„ Codzienny język niemiecki w ujęciu teatralnym i filmowym.”

Naszym uczniom oferujemy:

 • naukę języka niemieckiego od podstaw, nowoczesnymi metodami w oparciu o Rahmenplan DSD I w wymiarze 6 godzin tygodniowo,
 • współpracę z Instytutem Goethego w Warszawie i Krakowie, udział w warsztatach, projektach, konkursach,
 • udział w wymianie młodzieżowej ze szkołą w Niemczech,
 • możliwość wzięcia udziału w konkursach kuratoryjnych, ogólnopolskich, gminnych i szkolnych
 • naukę z wykorzystaniem nowoczesnych środków technicznych: komputera (oprogramowania do montażu i obróbki filmów), Internetu, kamery, aparatu cyfrowego, dyktafonu, projektora i tablicy interaktywnej,
 • profesjonalne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
 • atrakcyjny program wychowawczy

Czego można oczekiwać po innowacji?

Podstawowym założeniem innowacji jest przygotowywanie przez uczniów dialogów, scenek sytuacyjnych, inscenizacji w języku niemieckim i ich nagrywanie. Uczniowie samodzielnie będą przygotowywać scenografię, stroje, rekwizyty, muzykę. Zadbają o właściwe miejsce, tło, nagranie i montaż powstałego materiału. Początkowo nagrania będą dotyczyły sytuacji z życia codziennego a następnie skierujemy się w stronę słownictwa zawodowego, co ma ukazać uczniom szerokie spektrum zastosowania języka niemieckiego w różnych zawodach i wzmocnić ich motywację do nauki. Lekcje realizowane będą z wykorzystaniem filmów krótkometrażowych i seriali edukacyjnych.

Innowacja będzie ściśle powiązana z działalnością Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Raz w miesiącu będą organizowane projekcje filmów w języku niemieckim, filmów dokumentalnych o Niemcach i Niemczech oraz stosunkach polsko-niemieckich.

Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego:

 • Każdy, kto mówi w języku niemieckim może łatwo porozumieć się z ponad 100 milionami ludzi w ich własnym języku.
 • Znając język niemiecki możesz studiować w Niemczech , Austrii czy też Szwajcarii ; stypendia naukowe , program Erasmus.
 • W wielu krajach goście z Niemiec, Austrii i Szwajcarii stanowią największą i najważniejszą grupę turystów.
 • Znajomość języka niemieckiego zwiększa Twoje szanse zawodowe na polskim i europejskim rynku pracy.

Masz zainteresowania językowe i pragniesz je rozwijać , stworzyliśmy tę klasę właśnie dla ciebie. Język niemiecki ma dla różnorakich profesji i karier zawodowych wartość nie do przecenienia.

 

Aneta Martyniak

 

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.40 – 11.25
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Autobus

Codziennie rano:
● 7.30 Racławice od oczyszczalni
● 7.45 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
Od PON do CZW:
● 13.30 do Przegini
● 15.10 do Racławic
● 15.30 do Przegini
Piątek:
● 13.30 do Przegini
● 14.10 do Racławic
● 14.30 do Przegini

Biblioteka
Poniedziałek:
 • 9:35-10:40
Wtorek:
 • 9:35-11:25
 • 13:20-15:05
Środa:
 • 8:45-15:05
Czwartek:
 • 8:45-13:20
 • 13:30-14:20
Piątek:
 • 9:35-10:40
Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień

2017 grudzień

2016 listopad

2016 wrzesień