Zapraszamy do klasy pierwszej w roku szkolnym 2015/2016  z rozszerzonym językiem niemieckim realizującej innowację pedagogiczną.

„ Codzienny język niemiecki w ujęciu teatralnym i filmowym.”

Naszym uczniom oferujemy:

 • naukę języka niemieckiego od podstaw, nowoczesnymi metodami w oparciu o Rahmenplan DSD I w wymiarze 6 godzin tygodniowo,
 • współpracę z Instytutem Goethego w Warszawie i Krakowie, udział w warsztatach, projektach, konkursach,
 • udział w wymianie młodzieżowej ze szkołą w Niemczech,
 • możliwość wzięcia udziału w konkursach kuratoryjnych, ogólnopolskich, gminnych i szkolnych
 • naukę z wykorzystaniem nowoczesnych środków technicznych: komputera (oprogramowania do montażu i obróbki filmów), Internetu, kamery, aparatu cyfrowego, dyktafonu, projektora i tablicy interaktywnej,
 • profesjonalne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
 • atrakcyjny program wychowawczy

Czego można oczekiwać po innowacji?

Podstawowym założeniem innowacji jest przygotowywanie przez uczniów dialogów, scenek sytuacyjnych, inscenizacji w języku niemieckim i ich nagrywanie. Uczniowie samodzielnie będą przygotowywać scenografię, stroje, rekwizyty, muzykę. Zadbają o właściwe miejsce, tło, nagranie i montaż powstałego materiału. Początkowo nagrania będą dotyczyły sytuacji z życia codziennego a następnie skierujemy się w stronę słownictwa zawodowego, co ma ukazać uczniom szerokie spektrum zastosowania języka niemieckiego w różnych zawodach i wzmocnić ich motywację do nauki. Lekcje realizowane będą z wykorzystaniem filmów krótkometrażowych i seriali edukacyjnych.

Innowacja będzie ściśle powiązana z działalnością Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Raz w miesiącu będą organizowane projekcje filmów w języku niemieckim, filmów dokumentalnych o Niemcach i Niemczech oraz stosunkach polsko-niemieckich.

Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego:

 • Każdy, kto mówi w języku niemieckim może łatwo porozumieć się z ponad 100 milionami ludzi w ich własnym języku.
 • Znając język niemiecki możesz studiować w Niemczech , Austrii czy też Szwajcarii ; stypendia naukowe , program Erasmus.
 • W wielu krajach goście z Niemiec, Austrii i Szwajcarii stanowią największą i najważniejszą grupę turystów.
 • Znajomość języka niemieckiego zwiększa Twoje szanse zawodowe na polskim i europejskim rynku pracy.

Masz zainteresowania językowe i pragniesz je rozwijać , stworzyliśmy tę klasę właśnie dla ciebie. Język niemiecki ma dla różnorakich profesji i karier zawodowych wartość nie do przecenienia.

 

Aneta Martyniak

 

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.50 – 12.35
6. 12.45 – 13.30
7. 13.40 – 14.25
8. 14.35 – 15.20
Autobus

Codziennie rano:
● 7.30 Racławice od oczyszczalni
● 7.45 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)
 
Po południu:
Od PON do CZW:
● 13.40 do Przegini
● 15.30 do Racławic
● 15.50 do Przegini
Piątek:
● 13.40 do Przegini
● 14.15 do Racławic
● 14.35 do Przegini

Biblioteka
Wtorek:
 1. 9:40-11:00
 2. 11:30-12:30
Czwartek:
 1. 11:00-12:10
Piątek:
 1. 10:30-13:00
Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień

2017 grudzień

2016 listopad

2016 wrzesień